Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie

ul. Muzyczna 10a
20-612 Lublin
tel./faks 81 532 72 39
www.liceumplastyczne.lublin.pl
e-mail: sekretariat@zsplublin.futuro.info.pl 


O Szkole

Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zespół tworzą dwie szkoły: Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Lublinie oraz Liceum Plastyczne w Lublinie. We wrześniu 1999 r. dotychczasowe Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida zostało przekształcone w Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych ze specjalnością - reklama wizualna, obejmującą etap gimnazjum i etap liceum. Nauka w tej szkole kończy się egzaminem dyplomowym i egzaminem maturalnym. We wrześniu 2001 roku utworzone zostało 4 - letnie Liceum Plastyczne w Lublinie przyjmujące młodzież po gimnazjum. 

W Liceum Plastycznym uczniowie kształcą się w trzech specjalnościach zawodowych: snycerstwo, tkanina artystyczna, reklama wizualna. Obecnie w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie uczy się około 300 uczniów. Szkoły tworzące Zespół przejęły dorobek artystyczny i pedagogiczny oraz tradycje Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida. Siedzibą Zespołu jest, wybudowany w latach siedemdziesiątych, budynek z licznymi specjalistycznymi pracowniami, aulą widowiskową, salą gimnastyczną, siłownią, galerią wystawienniczą i ogrodami.

 


 

Szkoła lubelska realizuje ambitny i atrakcyjny program edukacyjny, oferujący uczniom wszechstronne wykształcenie ogólne i artystyczne otwierające dostęp do wszystkich uczelni wyższych. Osiągnięcia placówki plasują ją w czołówce średnich szkół artystycznych w kraju. Uczniowie zdobyli w ostatnich latach, wiele znaczących nagród i wyróżnień w konfrontacji ogólnopolskiej. Ponad 25 uczniów szkoły jest laureatami Stypendium Artystycznego Ministra Kultury. Szkoła jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Portret Rodzinny" oraz Ogólnopolskich Rzeźbiarskich Warsztatów Artystycznych.
 

Historia placówki sięga okresu przedwojennego. Początkowo było to prywatna, "Wolna Szkoła Malarstwa i Rysunku" założona przez Ludwikę Mehofferową i Adama Zajączkowskiego. W 1949 roku uzyskała status szkoły Państwowej. W 1999 roku szkoła obchodziła Jubileusz 70 lat istnienia. Szkoła była wielokrotnie organizatorem lub współorganizatorem imprez i wydarzeń kulturalnych o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Towarzyszyły im prezentacje dorobku artystycznego szkół - wystawy tematyczne, filmy, wydawnictwa i katalogi, dyskusje panelowe dotyczące problematyki kształcenia artystycznego. Szkoła gościła wielu poetów, animatorów kultury, wybitnych artystów plastyków, współorganizowała konferencje i szkolenia dla nauczycieli wychowania plastycznego regionu lubelskiego. We wszystkich tych przedsięwzięciach społeczność szkoły wniosła dużą pomoc organizacyjną i fachową oprawę wizualną.

Szkoła prezentowała prace artystyczne poza granicami kraju: w Arnhem, Arras, Pradze, Debreczynie. Zespół Szkół Plastycznych na trwałe wpisał się w kulturę lubelską i ma w niej znaczący udział. Uczniowie zrealizowali setki prac plastycznych na rzecz szkół, przedszkoli, domów dziecka, szpitali, zakładów pracy, osiedli i instytucji. Dzieła uczniów znajdują się w wielu miejscach w Lublinie: w placówkach kultury, urzędach, kościołach, kaplicach, placówkach opiekuńczych, dając świadectwo obecności i twórczej pasji młodych artystów w kulturze plastycznej Lublina. Wielu naszych absolwentów to ludzie powszechnie znani i doceniani za swój wkład w rozwój kultury i sztuki.


- do góry - | Strona główna