Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie

ul. Muzyczna 10a
20-612 Lublin
tel./faks 81 532 72 39
www.liceumplastyczne.lublin.pl
e-mail: sekretariat@zsplublin.futuro.info.pl 


Aktualności
 

 • HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH - zobacz (plik .pdf)
   
 • V MIĘDZYNARODOWE ARTYSTYCZNE WARSZTATY RZEŹBIARSKIE 2-12.06.2014
   
 • REKRUTACJA 2014/15:
  - lista zakwalifikowanych kandydatów do LP - plik .pdf
  - lista zakwalifikowanych kandydatów do OSSP  - plik .pdf
  - inf. dla kandydatów zakwalifikowanych do ZSP - zobacz 
   
 • Konkurs: "Życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida" - regulamin (plik .pdf 239 KB)
   
 • Zuzanna Stanuch, laureatką konkursu Fotografia Roku  2014 - zobacz
   
 • Emilia Sieńko, laureatką konkursu Rysunek Miesiąca V 2014 - zobacz
   
 • Brosze, szale i korale... warsztaty artystyczne „Wokół tkaniny” - zobacz

 • Z Nowosybirska do Lublina, artykuł z rosyjskiej prasy - zobacz
   
 • „Menora Pamięci” - wystawa TNN i ZSP - zobacz
   
 • Sukcesy naszych uczniów - zobacz
   
 • Stypendium MKiDN za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2013/14 dla Marty Szypulskiej IVA LP - zobacz
   
 • Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30.07.2013 r. zmarł kolega, nauczyciel i wychowawca Piotr Panasewicz

  Sprawy na czasie

 

   


 

Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie jest jedyną tego typu szkołą w województwie: obejmuje 6 – letnią Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych i 4- letnie Liceum Plastyczne. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszy typ szkoły łączy w sobie 3-letni etap gimnazjum, po którym uczniowie zdają egzamin, tak jak ich rówieśnicy i 3-letni etap liceum. Zarówno uczniowie OSSP, jak i LP kończą szkołę po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego, potwierdzającego przygotowanie w zawodzie „Plastyk”, mogą także przystąpić do egzaminu maturalnego, dającego podstawę zdawania egzaminów na wyższe uczelnie.

Wyjątkowy charakter naszej szkoły wynika z małej liczby uczniów - ok. 250. Ma to swoje zalety, przede wszystkim wiąże się z nauczaniem w małych grupach, co w systemie zajęć bloku przedmiotów artystyczno – zawodowych, języków obcych i historii sztuki, daje nauczycielom możliwość bliższego kontaktu z młodzieżą. Dodatkowo taki typ zajęć pozwala traktować każdego ucznia podmiotowo, a sama młodzież tworzy między sobą silniejsze więzi społeczne. Uczniowie spoza Lublina mogą zamieszkać w znajdującej się obok Bursie Szkół Artystycznych.

Szkoła kształci uczniów w trzech rodzajach zajęć: przedmiotach ogólnokształcących realizujących podstawę programową MEN (gimnazjum i liceum), przedmiotach zawodowych, dających wykształcenie w zawodzie „Plastyk” (w dwóch specjalnościach: reklama wizualna i formy użytkowe) oraz przedmiotach ogólnoplastycznych, które nauczane są we wszystkich klasach, niezależnie od specjalności. OSSP kształci tylko w zakresie specjalności reklama wizualna, natomiast w LP klasy są podzielone na trzy grupy: reklamę wizualną i formy użytkowe w zakresie specjalizacji: tkanina artystyczna i snycerstwo. Kształcenie w zakresie przedmiotów artystyczno zawodowych, do których włącza się także historię sztuki, odbywa się w oparciu o podstawy programowe nauczania w szkołach artystycznych MKiDN.paleta

Po ukończeniu szkoły absolwenci znajdują zatrudnienie na rynku usług reklamowych, zajmują się twórczością rzeźbiarską (rzeźba w drewnie), w największej jednak liczbie kontynuują naukę na wybranych kierunkach wyższych szkół artystycznych, osiągając sukcesy w konkursach i wystawach.

Kadrę nauczycieli stanowią absolwenci wyższych uczelni, zatrudnieni zgodnie z wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji do nauczania poszczególnych przedmiotów. Wielu nauczycieli posiada wykształcenie pozwalające im nauczać więcej niż tylko jeden przedmiot, dlatego w trakcie całego cyklu kształcenia uczniowie mogą realizować swoją artystyczną edukację w różnych autorskich formach. Zajęcia warsztatowe ze względu na zasady bhp prowadzone są w grupach kilku – kilkunastoosobowych, co pozwala na kształtowanie relacji typowych dla układu „uczeń – mistrz”.

W szkole poza systemem lekcyjnym prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania: muzyczne, teatralne, literackie, plastyczne – wykraczające poza program nauczania. Ofertę szkoły wzbogaca fakultatywne lub obowiązkowe uczestnictwo w wystawach, przeglądach, plenerach, warsztatach, dających możliwość konfrontacji z rówieśnikami z kraju i zagranicy.

Szkoła współpracuje z innymi placówkami w Polsce i Europie, zarówno ze szkołami średnimi, jak i wyższymi, w szczególności z UMCS, KUL, ASP im. Jana Matejki w Krakowie, ASP w Warszawie, a także od pewnego czasu z University of Wolverhampton, szkołą im. J.I.Kraszewskiego w Wilnie. 

Przy szkole działa Stowarzyszenie Lubelski Plastyk, które organizuje kursy plastyczne, aukcje, kiermasze, plenery. Jest także współorganizatorem imprez międzynarodowych: Artystycznych Warsztatów Rzeźbiarskich i Biennale „Portret Rodzinny” oraz ogólnopolskich warsztatów metodycznych adresowanych do nauczycieli szkół plastycznych.

Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne pracownie wyposażone w sprzęt multimedialny, stanowiska pozwalające na realizację prac w różnych materiałach i technikach, bibliotekę oraz dwa internetowe centra informacji multimedialnej. Również na zajęciach ogólnokształcących edukacja odbywa się w oparciu o multimedia. Szkoła posiada wiele pracowni specjalistycznych, galerię, gabinet dentystyczny, salę gimnastyczną oraz dużą aulę z wyposażeniem scenicznym. Bezpieczeństwo uczniów zapewnia odpowiednia lokalizacja oraz monitoring. Wokół szkoły znajduje się duża przestrzeń, wykorzystywana, jako miejsce przeprowadzanych warsztatów artystycznych, galeria „pod gołym niebem” oraz miejsce ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego (bieżnia, boiska do gry w piłkę).

W ostatnich latach szkoła, która jest budynkiem pochodzącym z lat 70-tych, przeszła remont związany z termomodernizacją, a współczesny wygląd modernistycznej bryle nadała także nowa szata kolorystyczna.

Dla zainteresowanych kształceniem artystycznym, szkoła prowadzi poradnictwo, mające określić predyspozycje i umiejętności plastyczne, oraz organizuje tzw. „Dzień otwartych drzwi”, który zgodnie z tradycją wpisany jest do szkolnego kalendarza w ostatni piątek kwietnia.
 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.liceumplastyczne.lublin.pl

 

Dyrektor ZSP w Lublinie


- do góry - | Strona główna